Kategóriák
Hirdetmények

Nagyhéti szertartások

A szertartásokat online közvetítjük a Facebook oldalon: http://facebook.com/Krisztuskiralyplebaniakapolna

Április 01. NAGYCSÜTÖRTÖK

18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére.

Április 02. NAGYPÉNTEK

09:30 – 12:00 Gyónási lehetőség
14:00 Keresztútjárás
15:00 Urunk szenvedésének ünneplése

Április 03. NAGYSZOMBAT

09:30 – 12:00 Gyónási lehetőség
18:00 Húsvéti Vigília

Április 04. HÚSVÉTVASÁRNAP

16:00 – 17:30 Szentáldozás lehetősége
18:00 Szentmise

Április 05. HÚSVÉTHÉTFŐ

18:00                     Szentmise