Lelkipásztoraink

BAGGI MICHELE
PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Baggi Michele

Életrajzi adatok

 • Született Monfalconeben (Olaszországban), 1983. december 30-án;
 • pappá szentelték Rómában, 2018. június 23-án;
 • káplán a Krisztus Király plébánián, 2018-2019
 • plébános a Krisztus Király plébánián, 2019-től

Fumagalli Carlo

Életrajzi adatok

 • Született Mariano Comenseben (Olaszországban), 1975. március 05-én;
 • pappá szentelték Rómában, 2006. június 24-én;
 • plébános a Krisztus Király plébánián, 2010-2019
 • káplán a Krisztus Király plébánián, 2019-től

Caprioli Alessandro

Életrajzi adatok

 • Született Milánóban (Olaszországban), 1974. julius 26.-án;
 • pappá szentelték Rómában, 2005. június 25-án;
 • plébános a Krisztus Király plébánián, 2006-2008
 • lelkész a Pázmány Péter katolikus egyetemen, 2008-től

A Borromeo Szent Károly testvériség

Borromeo Szent Károly missziós papi testvériség egy apostoli élet társasága, amit Massimo Camisasca atya alapított 1985-ben. A Testvériség Luigi Giussani atya karizmájából született, aki a Comunione e Liberazione katolikus mozgalmat alapította.

A Testvériséget ez a karizma működteti, melyből ihletet merít saját missziós tevékenységéhez. A Testvériség célja az evangelizáció és a hitre való nevelés a papi szolgálat segítségével, főleg azokban az országokban, ahol a legnyilvánvalóbb a szekularizáció és a legnagyobb szükség van új evangelizációra.

A pillérek, melyeken alapszik a Testvériség, magában az elnevezésénem is jelen vannak: testvériség, papság, misszió.

Testvériség: a papok közösségben élnek, hárman vagy többen élnek együtt. A közös élet nem csak segítség a mindennapi misszióban, hanem a megtérés és az életszentség felé vezető út.

Papság: vallási elhivatottságuknak megfelelően a Testvériség tagjai szeretnék Krisztust elhozni a világba az emberek közé, elsősorban azáltal, hogy tanúságot tesznek arról, hogyan változott meg az életük a Krisztussal való találkozás után.

Az is a feladatuk, hogy elkísérjenek minden embert, osztozván a fáradozásaikban, örömeikben és kérdéseikben. Isten irgalmasságának eszközei szeretnének lenni a szentségek kiszolgáltatása és az Igehirdetésé révén.

Ahhoz, hogy a papok ezt a feladatot teljes odaadással végezhessék, életük középpontja a csend, az imádság és a szentmise állnak.

Misszió: a Testvériség tagjai vállalják, hogy az Egyház bárhová küldje őket, ahol szükség van rájuk. A helyi püspökkel egyetértésben, a papok tevékenykednek a plébániákon, iskolákban, börtönökben és kórházakban is.

A testvériség jelen van 17 országban és kb 140 pap tartozik hozzá. 

2005-ben a bíboros Úr, S.E.R. Mons. Erdő Péter rábízta a testvériségre a Budapesten lévő Belsőjózsefvárosi Krisztus Király plébánia vezetését.