Egyházadó

« A krisztushívőktől Egyházunk méltán elvárhatja, hogy sajátos céljainak megvalósításában anyagilag is támogassák (vö. 1260-1261. kán.), a híveket pedig megilleti a korrekt, nyílt tájékoztatás plébániájuk és egyházmegyéjük anyagi helyzetéről, gondjairól és terveiről.

A Püspöki Konferencia által meghatározott szabályok figyelembevételével minden hívő érezze lelkiismereti kötelességének, hogy évi nettó jövedelmének legalább 1%-át egyházi hozzájárulásként saját plébániája javára felajánlja. »

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyvéből, 61. §

Az egyházadó befizethető:

  • készpénz befizetési utalványon (sárga csekken), mely található a templomban, az újságos asztalon, illetve kérhető postán vagy személyesen a plébániai irodában;
  • személyesen, befizetési pénztárbizonylat ellenében a plébániai irodában;
  • átutalással a plébánia bankszámlájára, neve: Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia, számla: 10700567-74211759-51100005.

Példáként az alabbi táblázatot mutatjuk be.

Havi nettó jövedelemÉvi ajánlott összeg
80 000 Ft9 600 Ft
100 000 Ft12 000 Ft
120 000 Ft14 400 Ft
140 000 Ft16 800 Ft
160 000 Ft19 200 Ft
180 000 Ft216200 Ft
200 000 Ft24 000 Ft
220 000 Ft26 400 Ft
240 000 Ft28 800 Ft
260 000 Ft31 200 Ft
280 000 Ft33 600 Ft
300 000 Ft36 000 Ft