A templomunk története

1971-es fotó (Kép forrása: Piarista Levéltár/Holl Béla/Fortepan)

A Krisztus Király plébánia Budapesten a VIII. kerületben a Reviczky utca és a Szentkirályi utca sarkán található.

A belsőjózsefvárosi plébánia kialakulását hosszú folyamat előzte meg. A Szent Rókus plébánia, amelynek joghatósága kezdetben csak a kórház területére terjedt ki, a nagyobb külső területek hozzácsatolásával egyre jobban igényelte a tehermentesítést. Ugyanez volt a helyzet a hatalmas józsefvárosi plébániával kapcsolatban. A Budapest-Belsőjózsefvárosi Egyházközség 1920. január 6-án alakult meg. Kezdetben a Jézus Szíve nevet választották, ami később Krisztus Király elnevezésre változott (1). Az egyházközség a Reviczky utca és a Szentkirályi utca sarkain található épületekbe költözött be (2). A korábbi épület egy földszintes lakóház volt, amelyet 1870-ben egy emelettel toldottak meg. A kápolna tervezője és kivitelezője Hild Károly volt (3), építtető: Andreiss József. A kápolna felszentelésére 1928.06.10-én került sor, amelyet Mészáros János, a budapesti érseki helynök végzett (4).

Krisztus Király kápolnája – bejárat

A kápolna puritán portálját klasszicista kőtimpanon egészíti ki. A portált két oldalán egy-egy, a Szentkirályi utcai homlokzat széleit két-két egyszerű toszkán pilaszter tagolja a terveken. Vízszintes irányban övpárkány húzódik.

A második világháború pusztításai ezt a plébániát sem kímélték, igaz, olyan jelentős mértékű károk nem történtek. Szükség volt a tető bizonyos részeinek a lefedésére, az üvegablakok pótlására, a villanyvilágítás helyreállítására, az ereszcsatornák kiegészítésére. A bombatámadások és belövések miatt a legnagyobb költségeket a kőművesmunkák tették ki. A kápolna mellett álló tanácsterem mennyezete beszakadt (5).

A plébániához a jezsuiták Jézus Szíve-temploma is tartozik.

(1) Schem. 2007. 336. o.

(2) Adalékok a Belsô-Józsefváros történetéhez. Szerk.: SZABÓ-PAP Krisztina. Budapest 1985. 274–276. o.

(3) Déry Attila: Józsefváros. VIII. kerület. (2007)

(4) Szende László – Pesti-Belső Espereskerület – 1. A Belsőjózsefvárosi Krisztus Király Plébánia

(5) PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 399/1946. Kimutatás az esztergomi főegyházmegye templomainak, kápolnáinak, egyháziközépületeinek, intézményeinek háborús káraitól.